Samenvatting Homo Sacer

Deze samenvatting van Agambens Homo Sacer heb ik geschreven voor de deelnemers aan mijn cursus Agamben en de noodtoestand bij HOVO Utrecht, herfst 2020 – winter 2021. Aan het slot van deze samenvatting probeer ik aan de hand van Hölderlin te ontkomen aan de biopolitiek. Toen ik deze samenvatting schreef was al wel duidelijk dat Hölderlin belangrijk is voor Agamben, maar nog niet zo duidelijk als nu. Want in de tussentijd heeft Agamben een boek aan Hölderlins waanzin gewijd en daar enkele autobiografische opmerkingen over gemaakt. Bovendien verscheen zojuist een artikel van zijn hand over Hölderlins antitragische wending (zie noot 15). Reden waarom de samenvatting nu herzien en aangevuld verschijnt op Het Absolute, mijn website over Hölderlin en Heidegger. De cursus over Agamben en de noodtoestand wordt gevolgd door de cursus Hölderlin als filosoof, ook bij HOVO Utrecht, vanaf 8 februari 2021.